"ЛУЧИ"ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 21.03.2022. ЛУЧИ ЕООД подписа административен договор, за безвъзмездна финансова помощ по процедура с рег.№: BG16RFOP002-2.089-3350 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.  

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца ,до 21.06.2022г.

Проектът е на стойност 50 000 лв., от които 42500 лв. европейско и 7500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Image